La Fundació per a l’Art d’Educar de Rudolf Steiner té per objecte donar a conèixer la Pedagogia Waldorf, a través del suport al centre educatiu
Escola Waldorf-Steiner El Til·ler.

— QUI SOM —

 

La Pedagogia Waldorf és un sistema educatiu amb gairebé 100 anys d'existència integrat dins la Xarxa d’Escoles Associades de la UNESCO. Amb presència a més de 70 països de tots els continents i més de, és un referent de la renovació pedagògica contemporània i un dels moviments educatius més importants del món.

 

MISSIÓ

Volem facilitar la posada en pràctica i propagar la metodologia pedagògica creada per Rudolf Steiner, anomenada Pedagogia Waldorf, al seu àmbit de Catalunya.

 

La Fundació per a l'Art d’Educar de Rudolf Steiner es va crear l’any 2013 davant la necessitat de donar suport econòmic i difusió a l’Escola Waldorf-Steiner El Til·ler en el seu creixement cap a la Secundària i el Batxillerat. Des de llavors, la Fundació ha focalitzat la seva activitat principalment en aquest àmbit

 

ESCOLA WALDORF-STEINER EL TIL·LER

L’escola Waldorf-Steiner El Til·ler és una cooperativa educativa gestionada per mestres i famílies. Va iniciar-se l’any 1999 com a grup de jocs, va esdevenir una cooperativa l'any 2003 i va ser homologada per la Generalitat de Catalunya l’any 2008. L’escola vol oferir als infants i joves una pedagogia fonamentada en el respecte a cada individualitat i el seu desenvolupament. Els mestres els acompanyen en les seves necessitats més profundes i específiques de cada etapa.

Actualment, cobreix tots els cicles educatius: Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat.

 

Per saber més sobre l’escola, podeu adreçar-vos a la seva pàgina web.

FOMENT I DESENVOLUPAMENT

Foment i desenvolupament de tots els nivells educatius: Jardí d'Infància, Escola d'Educació Infantil, Primaria, Secundària i Batxillerat amb la pedagogia Waldorf-Steiner.

SUPORT, ASSESSORAMENT
FORMACIÓ

Suport, assessorament i formació en el funcionament i metodologia pedagògica als mestres i professors i als Claustres de docents, respectant la llibertat de funcionament i de cada centre.

DESENVOLUPAMENT DE LA
PEDAGOGIA WALDORF

Impuls de totes les activitats, programes i projectes que contribueixin al coneixement i desenvolupament de la Pedagogia Waldorf.

SUPORT A
LA IMPLANTACIÓ

Suport a la implantació i condicionament d'un centre de formació de tots els nivells educatius.

 

EDICIÓ
DE PUBLICACIONS

Edició de revistes, butlletins, memòries, llibres i tota classe de publicacions.

 

ACTIVITATS
ECONÒMIQUES

Exercici de les activitats econòmiques precises per al compliment d'aquestes finalitats.

 

PROGRAMA

DE BEQUES

Establiment d'un programa de beques per a alumnes del centre educatiu Escola Waldorf-Steiner El Til·ler i en el futur a d'altres centres que apliquin i desenvolupin la pedagogia Waldorf, d’acord amb les finalitats que li son pròpies.

ORGANITZACIÓ

D'ACTIVITATS CULTURALS

Organització d’exposicions, conferències, congressos i manifestacions culturals.

— QUÈ FEM —

La Fundació per a l'Art d'Educar desenvolupa les activitats que el Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones.

En concret, la Fundació desenvolupa les activitats següents:

— PEDAGOGIA WALDORF —

MÉS DE 2000 ESCOLES EN 70 PAÏSOS

 

La Pedagogia Waldorf té com a finalitat el desenvolupament de cada individualitat. La seva concepció de l’ésser humà és àmplia i integral. D'aquí que la seva metodologia facilita el desplegament de les capacitats i habilitats pròpies de l'infant i del jove. Aquesta pedagogia dóna la mateixa importància tant als continguts com als processos per arribar-hi. Així es veu reflectit en la citació de Rudolf Steiner, qui n'és fundador:

 

“En la vida, més valuós que el saber és el camí que es fa per adquirir-lo”.

 

Aquest tipus d’irradiació social es dóna des de fa anys en països amb tradició d’escoles Waldorf, i els resultats beneficien l’entorn cultural, laboral i convivencial. Actualment hi ha més de 2.000 escoles en 70 països d’arreu del món. La Pedagogia Waldorf s’ha desenvolupat dins d’una diversitat cultural molt àmplia.

 

— INFANTIL —

A Infantil, el gest se centra en el fer. L’infant aprèn bàsicament per imitació de l’adult i per això és important que es trobi en un món bo per imitar.

 

Per mitjà del joc, el ritme (diari, setmanal i anual), la música, els contes i les activitats de la vida quotidiana, anirà desenvolupant poc a poc els seus sentits i el seu cos físic. Tot això en un ambient saludable i amorós, amb uns espais càlids que el convidin a moure’s lliurement, explorar sensorialment amb materials i joguines naturals i desplegar les forces de la imaginació.

D’aquesta manera, i amb admiració cap al món i alegria, anirà assentant els fonaments per a etapes posteriors.

 

— PRIMÀRIA —

A Primària, a través del sentir, el nen s’encara a un món bell per descobrir.

 

La curiositat natural dels infants es transformarà en entusiasme per conèixer. El mestre tutor l’acompanyarà durant tot el cicle –segon septenni–, preparant la classe principal per períodes de quatre setmanes d’immersió en cada matèria, d’una manera artística. Els mestres especialistes donaran idiomes, música, eurítima, educació física, etc. Les avaluacions són qualitatives i contínues, i en lloc de llibres de text hi ha quaderns escrits i dibuixats pels propis alumnes. Tot això els formarà la base emocional.

 

— SECUNDÀRIA —

En la Secundària –després de la pubertat–, arriba el veritable moment del pensar autònom.

 

En la recerca de la veritat, el jove experimenta, explora, arriba a conclusions per a descobrir les lleis que hi ha darrera dels fenòmens, ajudat pels professors experts en cada matèria i aquí sí, utilitzant tot tipus de llibres i mitjans, materials i laboratoris.

Des de l’adolescència, la personalitat celebra la seva independència, prenent com a base una intel.ligència que va madurant a partir del fer i del sentir previs, fins arribar a un pensament clar i individual que el permeti, no només adaptar-se al món, sinó també, en un futur, transformar la societat i l’entorn.

 

— COL·LABORA —

CONSTRUIM JUNTS UN MÓN MILLOR

+

Vols

ajudar-nos a fer possible que els nens puguin gaudir
d’una veritable infància?

 

+

Creus

com nosaltres que l’educació és el camí
per fer del món un lloc millor?

Entens

la tasca de l’educador com un art que
cal desenvolupar?

 

Col·labora amb nosaltres!

Pots fer una donació econòmica a:

 

Triodos Bank:  ES80 1491 0001 2821 1826 8123

 

El més important per a nosaltres és saber que ens recolzes i ens acompanyes en el creixement d’aquests projectes que vetllen per una infància de qualitat i, en conseqüència, que treballen per a la societat del futur.

 

GRÀCIES PER FER-HO POSSIBLE!

 

— CONTACTA —

 

FUNDACIÓ PER A L'ART D'EDUCAR DE RUDOLF STEINER

C/ Balmes, 174, ent 2ª, 08006 Barcelona

 

info@fundacioarteducar.cat

 

— FUNDACIÓ PER A L'ART D'EDUCAR DE RUDOLF STEINER, 2021 —

— TRANSPARÈNCIA —

 

PATRONS

 

ESTATUTS

 

MEMÒRIA 2020